สหพัฒน์ฯ ซื้อหุ้น SPC-SCG จาก “สำเริง มนูญผล” มูลค่า 510 ล้าน

“บอร์ดสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” อนุมุติซื้อหุ้น SPC และ SCG จาก “สำเริง มนูญผล” กรรมการบริษัท รวมมูลค่า 510 ล้านบาท พร้อมเข้าลงทุน “อิมแพค โซลาร์”

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญบริษัท สหพัฒนพิบูล (SPC) จำนวน 6 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 55.64 บาท คิดเป็นมูลค่า 333.84 ล้านบาทและบริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) หรือ SCG จำนวน 38.20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 4.62 บาท เป็นเงิน 176.48 ล้านบาท จากนายสำเริง มนูญผล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท โดยการซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมเป็นมูลค่า 510.32 ล้านบาท

ก่อนหน้า SPI ถือหุ้น SPC สัดส่วน 20.04% หลังซื้อหุ้นถือเพิ่มเป็น 21.85% ส่วน SCG จากเดิมถือหุ้น 16.88% หลังซื้อหุ้นถือเพิ่มเป็น 20.87% โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปใช้ซื้อหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นทั้ง 2 บริษัท เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบันที่ให้ผลตอบแทนที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด จำนวน 9,093,000 หุ้น หรือ 21% ของทุนจดทะเบียน โดยซื้อในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 90.93 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจดานพลังงานทดแทนของกลุ่มสหพัฒน์และได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทเข้าซื้อหุ้น