UPA เซ็น MOU “จูร่งเอ็นจิเนียริ่ง” ลุยโรงไฟฟ้า 200 MW ในเมียนมา

HoonSmart.com> UPA เผยบริษัทย่อยเซ็นเอ็มโอยู “จูร่งเอ็นจิเนียริ่ง” จากสิงคโปร์ เตรียมงานออกแบบก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกังหันก๊าซ ขนาดกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ในเมียนมา ฟากผู้บริหาร “พรอินทร์ แม้นมาลัย” มั่นใจช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (Myanmar UPA Co.,Ltd.) (MUPA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท จูร่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Jurong Engineering Limited) (JEL) ผู้รับเหมาออกแบบก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จาก สิงค์โปร์และมีประสบการณ์การออกแบก่อสร้างในเมียนม่าแล้ว เข้าร่วมงานในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกังหันก๊าซขนาดกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ตามสัญญา PPA กับElectric Power Generation Enterprise (EPGE) ภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระยะเวลาขายไฟฟ้าสัญญา 30 ปี

“การเซ็นเอ็มโอยูกับJEL ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนตามแผนการดำเนินงานของบริษัท และเป็นโครงการเดิมตามแผนงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้บริษัทมีความพร้อม และบริษัทผู้สนใจร่วมสนับสนุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเมียนมา ที่ส่งเสริมการขยายการลงทุนขยายกำลังการผลิคไฟฟ้า เนื่องจากปัญหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของประชาชน” นายพรอินทร์ กล่าว

อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในเมียนมา จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค UPA กล่าวว่า บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการลงทุน และการพัฒนาโครงการทุกรูปแบบ โดยธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในระยะยาว เป็นช่องทางเพิ่มแหล่งรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด โครงการโซลาร์ฟาร์ม ในประเทศเวียดนาม มีขนาดกำลังผลิต 46.7 เมกะวัตต์ มีการทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปลายปีที่แล้ว เพิ่มเติมกว่า 400ิ%จากกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เดิม

รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในโครงการOne Central Tower Company Limited ในประเทศกัมพูชา จัพัฒนาเป็นโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยสนับสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างมีนัยยในปีหน้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทในการขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV อีกด้วย

อนึ่ง ปัจจุบัน UPA มีรายได้หลักมาจาก 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภค และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์