ตลาดฯ แจกแคช บาลานซ์ KCE-SMT-IP มีผล 11-29 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดับร้อนหุ้น KCE-SMT-IP จับแคช บาลานซ์ ตั้งแต่ 11-29 ม.ค.นี้ ด้านสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ แจงไม่ทราบเหตุหุ้นพุ่ง ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้หุ้นบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) และบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 Cash Balance (แคชบาลานซ์) สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11-29 ม.ค.2564

รวมทั้งหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เข้า เกณฑ์ Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 11-29 ม.ค.2564 เช่นกัน

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ (SMT) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ Trading Alert List ว่า บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมทั้งบริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่และไม่มีสารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง

ด้านหุ้น KCE ปิดตลาด 8 ม.ค.2564 ที่ราคา 50.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท หรือ +7.53% มูลค่าการซื้อขาย 3,834.63 ล้านบาท

หุ้น SMT ปิดที่ 4.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.66 บาท หรือ +19.76% มูลค่าการซื้อขาย 469.83 ล้านบาท

หุ้น IP ปิดที่ 15.30 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -0.65% มูลค่าการซื้อขาย 55.49 ล้านบาท