กองทุนบัวหลวงหุ้นจีนจ่ายปันผล 30 สต. มองระยะยาวยังน่าลงทุน

HoonSmart.com>> กองทุนบัวหลวง เตรียมจ่ายปันผลกองทุน B-CHINE-EQ อัตรา 0.30 บาท ดีเดย์ 15 ม.ค.นี้ มองหุ้นจีนขึ้นมามาก แต่ยังน่าสนใจลงทุนระยะยาว

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2564 นี้ และเมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศครั้งนี้ มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วรวม 1.05 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับ B-CHINE-EQ มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจีนได้จดทะเบียนในทุกตลาด กองทุนได้มอบหมายให้ อลิอันซ์ โกลบอล อินเวสเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (Allianz Global Investors Asia Pacific Limited) เป็นผู้รับดำเนินการในต่างประเทศ (Outsourced Fund Manager) และส่วนที่เหลือ กองทุนมีทีมงานพิจารณาคัดสรรลงทุนหุ้นเอง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

“เศรษฐกิจจีนจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภายใน 10 ปีข้างหน้า หรือปี 2573 ตามการคาดการณ์ของ อลิอันซ์ โกลบอล อินเวสเตอร์ (Allianz Global Investors หรือ AGI) อันจะเป็นโอกาสการลงทุนสำคัญของนักลงทุน ขณะที่ กองทุนบัวหลวง มองว่า ตลาดหุ้นจีนแม้จะปรับตัวขึ้นมามาก และหุ้นไม่ได้มีมูลค่าถูกเหมือนก่อน ยังมีความน่าสนใจลงทุนระยะยาว ด้วยอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนในระดับสูงต่อเนื่องในอนาคต โดยในส่วนของกองทุน B-CHINE-EQ จะมีทีมงานกองทุนบัวหลวงคัดสรรลงทุนในหุ้นโดยตรงส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งทีมงานของเรามองว่า หุ้นจีนที่น่าสนใจในเวลานี้ ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค เป็นต้น” นายพีรพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน B-CHINE-EQ 11 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กองทุนทำผลการดำเนินงานได้ 14.77% ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 5.49% และถ้าดูเฉพาะรอบปี 2563 ที่ผ่านมา กองทุนทำผลการดำเนินงานได้ 51.14% ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 31.94%

ขณะที่ ข้อมูลการลงทุนของกองทุน B-CHINE-EQ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุน Allianz China A Shares – PTUAC 40.21% ของ NAV ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Allianz Global Investors Fund – Allianz All China EQ – PT 35.14% ลงทุนในหุ้นจีนโดยตรง 13.47% ที่เหลือเป็นการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ