“กองทุนแมนูไลฟ์ซีรีย์ ก้าวไปด้วยกัน” ตอบโจทย์ลงทุน

“ซิตี้แบงก์” จับมือ บลจ.แมนูไลฟ์ เปิดตัว “กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน” 3 ทางเลือกกระจายลงทุนตามระดับความเสี่ยง ผ่าน 3 กองทุน บริหารจัดการโดย “Franklin Templeton” ตอบโจทย์ภาวะตลาดครึ่งปีหลัง

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ เปิดเสนอขาย “กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนในกองทุนประเภทมัลติแอสเซท (Multi-Asset) ของลูกค้าซิตี้แบงก์ โดยกลุ่มกองทุนนี้ประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE) และกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fundที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Franklin NextStep Series (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Franklin Templeton Investments ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก

ดอน จรรย์ศุภรินทร์

“ความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของธนาคารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าซิตี้แบงก์โดยเฉพาะ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน รักษาผลกำไรและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่ดีที่สุด” นายดอน กล่าว

ด้านนายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า สำหรับกองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน ผู้ลงทุนเพียงแค่พิจารณาเลือกกองทุนที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงของตนเอง จากนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนในการดูแลบริหารเงินลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนตามนโยบายของแต่ละกองทุน ประกอบไปด้วย

1.กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) ลงทุนในกองทุน Franklin NextStep Stable Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 10-30% และตราสารหนี้ 70-90% นโยบายการลงทุนนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง

2. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE) ลงทุนในกองทุน Franklin NextStep Balanced Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 45-65% และตราสารหนี้ 35-55% เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง คาดหวังการลงทุนที่มีการเติบโตในระยะยาวและมีการกระจายลงทุนแบบปรับสมดุลทั้งในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยรวม

3. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) ลงทุนในกองทุน Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 60-80% และตราสารหนี้ 20-40% เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสามารถยอมรับความผันผวนในระดับสูงได้

นายชัยเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นของกองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน ที่ลงทุนผ่าน Franklin NextStep Series (กองทุนหลัก) คือ ความสามารถในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ และเป็นการกระจายโอกาสการลงทุนแบบครบทุกมิติ โดยกองทุนนี้สามารถกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท (Multi-Assets) ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลกและมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่แตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละกองทุน กองทุนยังสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่มีกลยุทธ์แตกต่างกัน (Multi-Strategy) เช่น Growth หรือ Value ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกองทุนนี้สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่หลากหลาย (Multi-Manager) ที่มีความชำนาญที่ต่างกัน ด้วยเหตุนี้กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน จึงเป็นกองทุนที่มีความน่าสนใจและเหมาะแก่การลงทุนในทุกภาวะตลาด