ธปท.ไฟเขียวเพิ่มวันหยุดสถาบันการเงิน 12 ก.พ. และ 24 ก.ย. หนุนนโยบายรัฐ

HoonSmart.com>> “แบงก์ชาติ” ไฟเขียวศุกร์ 12 ก.พ.และศุกร์ 24 ก.ย.64 เป็นวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ตามมติครม.หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ พร้อมเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหราชจากจันทร์ 25 ต.ค. เป็นศุกร์ 22 ต.ค. ส่วน 12 เม.ย.และ 27 ก.ค. ไม่หยุด ให้ดำเนินการตามปกติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศนั้น ธปท.พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ธปท.เห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป