TU ยันพนง.สมุทรสาครติดโควิดแค่ 69 คน โรงงานทุกแห่งเปิดผลิต

HoonSmart.com>>”ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป”เผยผลตรวจพนักงานในโรงงานสมุทรสาครพบติดเชื้อโควิดเพียง 0.29% หรือ 69 คน  ยันโรงงานทุกแห่งเปิดดำเนินการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยอาจต้องปิดทุกโรงในจังหวัดสมุทรสาครเป็นเวลา 2 สัปดาห์ กระทบรายได้น้อยกว่า  2% เตรียมมาตรการเสริมทดแทนผลิตบางส่วน

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เปิดเผยว่า  ณ วันที่ 5 ม.ค.2564 บริษัทได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 23,630 คน หรือมากกว่า 85%จากพนักงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น 27,552 คน และได้รับผลยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เพียง 0.29% หรือ 69 คน เท่านั้น

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนด แยกพนักงานดังกล่าวออกเป็นสองส่วน คือ หากไม่มีอาการ ให้กักตัวที่บ้านหรือในสถานที่ที่บริษัทเตรียมไว้ พร้อมการติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดและหากมีอาการ ให้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วน สำหรับการตรวจพนักงานครบทั้งจำนวน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง
สัปดาห์หน้า

ขณะนี้โรงงานของกลุ่มบริษัททุกโรงในประเทศไทย ยังคงเปิดดำเนินการ โดยบริษัทได้วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต อย่างไรก็ดีในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจทำให้ต้องปิดโรงงานทุกโรงในจังหวัดสมุทรสาครเป็นเวลา 2 สัปดาห์ บริษัทได้ประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ทั้งหมดน้อยกว่า  2% ของรายได้รวมต่อปี ซึ่งบริษัทได้เตรียมมาตรการเสริมเพื่อทดแทนกำลังการผลิตบางส่วนไว้แล้วหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวขึ้น