PLANET มอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

PLANET ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับผู้พิการทางสายตา

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย  ( PLANET )  รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ากว่า 1,000 ชิ้น ส่งมอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี อนัญญา (ที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรเบรลล์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ปฏิทินดังกล่าว นำไปใช้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา และสร้างความตระหนักเรื่องการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม