บัวหลวง จัดกิจกรรม “ให้เลือด = ให้ชีวิต”

บล.บัวหลวง ร่วมกับ รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม BLS ให้เลือด = ให้ชีวิต” 

บรรณรงค์ พิชญากร (ขวา) กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ร่วมถ่ายภาพกับ ปิยากร ประเทืองยุคันย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประจำงานธนาคารเลือด รพ.ราชวิถี (กลาง)    ในโอกาสนำพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคเลือด ในกิจกรรม BLS ให้เลือด = ให้ชีวิต” โดยมีพนักงานร่วมบริจาค  ลือดอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 29  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์