STGT เทรดพาร์ใหม่ 0.50 บาท เริ่ม 5 ม.ค.64 หุ้นรับข่าวดี

HoonSmart.com>> หุ้นศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ประเดิมเทรดพาร์ใหม่ 0.50 บาท จากเดิม 1.00 บาทต่อหุ้น เริ่ม 5 ม.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ  STGT จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.2563

นอกจากนี้บริษัทยังมีข่าวบวกจากการปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก 30% ของกำไรสุทธิ เพิ่มเป็น 50% และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทุกไตรมาส

หุ้น STGT ปิดตลาดที่ราคา 73.00 บาท +0.75 บาท หรือ +1.04% มูลค่าการซื้อขาย 729.26 ล้านบาท