บล.บัวหลวง ต่อยอดธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อสังคมยั่งยืน

“พิเชษฐ” เปิดแนวคิดการทำ CSR ของหลักทรัพย์บัวหลวง มุ่งส่งเสริมพัฒนาจิตอาสาพนักงาน ร่วมรับผิดชอบ เป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัท ในเครือธนาคารกรุงเทพ ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ พัฒนาการให้ความรู้นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอแล้ว อีกด้านหนึ่ง การส่งคืนกลับสู่สังคม ด้วยการให้ในรูปแบบต่าง ๆ ยังเป็นนโยบายที่ “ พิเชษฐ สิทธิอำนวย” มุ่งมั่นทำมาตลอดในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา คู่ขนานมากับธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นการทำเงียบ ๆ แต่ผลที่ได้ซึมซับให้สังคมอย่างยั่งยืน อาจจะกล่าวได้ว่า บล.บัวหลวง เป็นบริษัทที่มุ่งมั่น ชัดเจน ในการพัฒนาสังคมยั่งยืน

พิเชษฐ กล่าวถึง แนวคิดการทำ “ความรับผิดชอบเพื่อสังคมของกิจการ “ หรือที่เรียกขานกันสั้น ๆ ว่า CSR ( Corporate Social Responsibility ) เกิดจากความคิดที่บริษัทให้ความสำคัญกับองค์กรและพนักงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้คุณค่าคน คุณค่าตัวเอง และรู้คุณค่าสังคมที่เราไปช่วย เป็นการยกระดับจิตใจของพนักงาน และยังช่วยให้พนักงานในองค์กร มีกิจกรรมในองค์กรร่วมกัน

สิ่งสะท้อนกลับทำให้รู้ว่า พนักงาน องค์กร บล.บัวหลวง เป็นอย่างไร คิดอย่างไร เหมือนเช่นปี 2554 น้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทย ช่วงจังหวัดอยุธยา ยังไม่ถึงกรุงเทพ พนักงานบล.บัวหลวง รวมตัวกันทำถุงยังชีพ 500 ถุง คิดว่าทำได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พนักงานบล.บัวหลวง ทั้งองค์กร สนใจ ใส่ใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่พนง. เข้ามีส่วนร่วมจำนวนมาก เพราะหลาย ๆ กิจกรรมการรวมตัวกันในเวลางาน หลังเลิกงาน การรวมตัวกันไม่ง่าย

ความพร้อม และโอกาส ที่จะคืนกำไรให้สังคม สำหรับพนักงาน และองค์ของอย่างบล.บัวหลวง มีมาต่อเนื่อง ในรูปการแบ่งปันด้วยการให้ การช่วยเหลือ การสนับสนุน การส่งเสริม อย่างต่อเนื่องทุกปี และยังมีองค์ความรู้ที่บริษัทให้กับพนง.ประจำทุกปี เช่นปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทพาพนง.ไปพิพิธภัณฑ์การเกษตร จังหวัดปทุมธานี สัมผัสกับศูนย์รวมการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ท่านทำไว้ หรือต่อเนื่องการพาพนง. ไปทำฝาย ที่จังหวัดเพชรบุรี หรือ ไปโรยเมล็ดพืช ยิงกล้าพันธุ์ไม้จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับรูปแบบของการให้ ไม่มีคำว่าสิ้นสุด ไม่จำกัดการให้ ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เช่น การให้ชุดกีฬาคณะครู นักเรียน โรงเรียน 3 จังหวัดภาคใต้ , การรวบรวมพนง.งานและจิตอาสา ทำห้องสมุด ทาสีโรงเรียน ตลอดจนพาน้องพิการเที่ยวกับครอบครัวพนักงาน

“ ไม่เฉพาะพนักงานในองค์กร เท่านั้น เรายังเริ่มหล่อหลอมให้นักศึกษาที่ฝึกงานร่วมกันในบัวหลวง จัดกิจกรรม CSR โดยระดมทุนจากผู้บริหาร พี่ ๆ พนักงาน ทำกิจกรรม ซึ่งปี 2561 นี้ จัดกิจกรรมไปบ้านคนชรา จังหวัดอยุธยา ส่วนการพาพนักงานทำกิจกรรมปีนี้ พาพนักงานไปบริจาคเลือด ทาสีโรงเรียน บ้านคนพิการ จังหวัดชลบุรี”

นายพิเชษฐ กล่าวอีกว่า ปีนี้เป็นปีพิเศษปีแรก ที่บล.บัวหลวง สนับสนุนโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นำร่อง โรง ในเขตบางรัก คือ รร.วัดมหาพฤฒาราม และ รร.สวนพลู ฯ ระยะเวลาโครงการ 3 ปีโดยมีหลักการง่าย ๆ ให้เด็กปรับทัศนคติ สร้างนิสัยการจดบันทึก

เป้าหมายและความคาดหวัง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักเรียน ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ทุกคนจะมีสมุดบันทึกประจำวัน บันทึกการทำความดี บันทึกการออม ซึ่งบริษัทจะช่วยส่งวิทยากร มาแนะนำครู และนักเรียน โดยจะวัดผลจากโรงเรียนต้นแบบภายใน 3 ปีก่อนขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ในประเทศไทย

กรรมการอำนวยการ กล่าวทิ้งท้าย กิจกรรม CSR ภายใน ปี 2564 ผ่านการสร้าง “ คลินิกการออม เพื่อความยั่งยืน “ โดยมีแนวทางปีที่ 1 เริ่มจากบ่มเพาะพนง. ให้เป็นคุณหมอด้านการเงิน ผ่านการเชิญชวนทำกิจกรรม ให้ความรู้ด้านการออม เยี่ยมชม บริจาคสถานพยาบาล บ้านพักคนชรา ปีที่ 2 สร้างคุณหมอการเงินจากพนง. บ่มเพาะให้ความรู้วินิจฉัย รักษาโรคการเงิน ปีที่ 3 สร้างคลินิกการออม และปีสุดท้าย สร้างคลินิคการออม ทุกสาขาของบล.บัวหลวง รวมถึงเปิดคลินิกเคลื่อนที่ ให้ความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในพื้นที่ห่างไกล