“ประกันสังคม” ตัดขาย LH กว่า 0.0731% ยังถือ 4.9848%

HoonSmart.com>> “ประกันสังคม” ตัดขายหุ้นแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) สัดส่วน 0.0731% เหลือถือในพอร์ต 4.9848%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคม รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สัดส่วน 0.0731% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือ 4.9848% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น LH ปิดตลาด 24 ธ.ค.2563 ที่ราคา 8.15 บาท +0.15 บาท หรือ +1.88% มูลค่าการซื้อขาย 190.88 ล้านบาท

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้นเมื่อ 18 ธ.ค.ที่ทำรายการขายหุ้น LH เปิด 8.45 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวันก่อนขึ้นแตะสูงสุดและปิดที่ 8.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 บาท หรือ +1.76% มูลค่าการซื้อขาย 812.46 ล้านบาท