ธอส.ปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 63 ทะลุเป้าแตะ 2.09 แสนลบ. ตั้งเป้าปีหน้าขยายตัว 3%

HoonSmart.com>> “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” ทะลุเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 2563 ได้ 209,420 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตั้งไว้ที่ 209,360 ล้านบาท ท่ามกลางโควิด-19 คาดถึงสิ้นปี 63 สินเชื่อเกินเป้า 12,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปี 64 สินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้น 3% เร่งสานต่อนโยบายรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าผ่อนดีสูงสุด 1,000 บาท ล่าสุดโอนแล้วกว่า 4,500 ราย

ฉัตรชัย ศิริไล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 21 ธ.ค.2563 เวลา 18.30 น. ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2563 ได้จำนวน 209,420 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 209,360 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว แม้จะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563

ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ยังคงสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. มีวงเงินอนุมัติเต็มกรอบวงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท โครงการบ้านล้านหลัง มียอดอนุมัติแล้วจำนวน 29,747 ล้านบาท โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน มียอดอนุมัติแล้วจำนวน 29,285 ล้านบาท และโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก มียอดอนุมัติ 19,220 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะทำได้ตามเป้าหมายแล้ว แต่ในช่วงที่เหลือของปี 2563 ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. ทั้งหมดจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้ได้มากที่สุด โดยคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 สินเชื่อปล่อยใหม่ของธนาคารจะอยู่ที่ 222,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายประมาณ 12,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6%

ส่วนในปี 2564 ธอส. ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 215,641 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3% ของเป้าหมายในปี 2563 เพราะได้ตระหนักในหน้าที่ทำให้คนไทยมีบ้าน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการดูแลเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับ ธอส.จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ ๆ รองรับความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี โดยยังคงให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มเช่นเดิม

นอกจากนี้ ธอส. ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และตอบแทนลูกค้าที่มีวินัยในการชำระเงินกู้ผ่าน Application : GHB ALL ธอส.จึงได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)” โดยจะมอบเงิน Cashback ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้รับสิทธิของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท สำหรับผู้มีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีประวัติการชำระดี 48 เดือน และชำระเงินค่างวดผ่าน GHB ALL ในเดือนก.ย.- ธ.ค.2563

กลุ่มที่ 2 ได้รับสิทธิของขวัญปีใหม่ 500 บาท จำนวนไม่เกิน 100,000 ราย สำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นผู้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1 มีการสมัครใช้งาน GHB ALL และผูกบัญชีเงินฝากในเดือนส.ค.-ก.ย.2563 และชำระเงินค่างวดผ่าน GHB ALL ในเดือนก.ย.-ธ.ค.2563

ทั้งนี้ ธอส. จะโอนเงินให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.2563 – 4 ม.ค.2564 และล่าสุดมีลูกค้าที่ได้รับเงินของขวัญปีใหม่แล้วกว่า 4,500 ราย