MBKET ออก DW42 ตัวใหม่ SET50 Index 4 ตัว ซื้อขาย 23 ธ.ค. 63

HoonSmart.com>> “บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง” ออก DW42 ตัวใหม่ SET50 Index 4 ตัว ซื้อขาย 23 ธ.ค. 63 ตอบโจทย์ขาเทรดและลงทุนยาว

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) SET50 Index DW 4 ตัว เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 23 ธ.ค.2563 โดยมีซีรี่ย์ “F-G” คือ S5042C2103G, S5042P2103F ที่มี Eff. Gearing หรือ อัตราทดที่สูง รวมถึง Sensitivity ที่ดี ซึ่งสามารถตอบโจทย์กับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรแบบรวดเร็ว ในระยะสั้น

ส่วนซีรี่ย์ “S-T” คือ S5042C2103T, S5042P2103S ที่มี Time Decay ต่ำที่สุดในตลาด เหมาะกับผู้ลงทุนสายรันเทรนด์ ถือยาวราคาก็ลดนิดเดียว โดยทาง DW42 นั้นมีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน และยังได้จัดทำ “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้สะดวก