EKH ยันโควิดระบาดสมุทรสาครไม่กระทบ ยังมีผู้ใช้บริการต่อเนื่อง

HoonSmart.com>> “เอกชัยการแพทย์” ยืนยัน โควิด-19 ระบาดสมุทรสาคร ไม่กระทบ ย้ำยังมีผู้ใช้บริการทางการแพทย์ต่อเนื่อง พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครนั้น ในเบื้องต้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล รวมถึงการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์แต่อย่างใด โดยยังมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก ทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้เข้ารับการตรวจโควิด-19

สำหรับผู้ที่มีความกังวลใจในการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์ สามารถใช้ช่องทาง Virtual Hospital (online consultation) เพื่อให้ได้พบแพทย์ โดยไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาล ขอยืนยันว่าจะดูแลด้วยบริการที่ดี และคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด

อย่างไรก็ตามบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลยังไม่พบความเสี่ยงใดๆ รวมทั้งทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลได้รับการดูแลให้ปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ามารับบริการ

“ในช่วงที่ผ่านมา มีผู้สอบถามเข้ามาที่ รพ.จำนวนมาก แสดงถึงความกังวล และเป็นห่วงในสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในพื้นที่สมุทรสาคร ทางโรงพยาบาล ขอยืนยันและแจ้งให้ทราบว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเข้ามาใช้บริการของคนไข้ และถึงแม้จะมีคนไข้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้บริการ ทางโรงพยาบาลมีมาตรการคัดแยกดูแลเป็นพิเศษ จึงขอให้เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลว่าจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้”นายแพทย์อำนาจ กล่าว