“ทรีซิกตี้ไฟว์” ฟ้องคดีเช็ค “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ศาลนัด 31 ก.ค.

“อี ฟอร์ แอล เอม” เผย “วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป” บริษัทย่อยทางอ้อมและกรรมการ ถูก “ทรีซิกตี้ไฟว์” ฟ้องคดีเช็ค ศาลนัดไต่สวน 31 ก.ค.นี้

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) แจ้งว่า บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป (WCIG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับคำฟ้องของบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF และหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องศาลแขวงนนทบุรี เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2409/2561 ระหว่างบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ โจทก์ กับบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด จำเลยที่ 1 และกรรมการผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คของบริษัทจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการชุดปี 2560 เป็นจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ตามลำดับ โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง วันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 13.30 น.

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดปัจจุบันของ WCIG อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของ WCIG โดยชอบธรรมตามกฎหมาย