หุ้นใหญ่ VCOM ขายบิ๊กล็อต 2.83% ปรับโครงสร้างกลุ่มสู่โฮลดิ้ง

HoonSmart.com>> “วินท์คอม เทคโนโลยี” แจงบิ๊กล็อตจำนวน 8.50 ล้านหุ้น “วีเน็ท แคปปิทอล” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขายให้ “ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ” ถือเพิ่มจาก 5.50% เป็น 8.33% ตามแผนขึ้นเป็นโฮลดิ้งถือหุ้นโดย “วีเน็ท แคปปิทอล” ไม่กระทบการจัดการ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM) ชี้แจงกรณีการซื้อขายหุ้นบริษัทบนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) จำนวน 8.50 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 4.40 บาท คิดเป็น 2.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นของบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายณรงค์ อิงค์ธเนส ประธานกรรมการของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อ

หลังการเข้าทำรายการดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล ถือหุ้นเหลือ 65% จากเดิม 67.83% และบริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 8.33% จาก 5.50%

ผู้ซื้อมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งและมีบริษัท วีเน็ท แคปปิทอง จำกัด ถือหุ้น 100% โดยผู้ซื้อไม่เข้าเกณฑ์ Tender offer

นอกจากนี้รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารงาน โครงสร้างการจัดการและอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด