รางวัลวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล Capital Market Smart Idea 2018 แก่ผู้เสนอแนวคิดและคำถามเพื่อต่อยอดการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนไทย 10 รางวัล ภายใต้โครงการ “Capital Market Research Innovation 2018” โดยแนวคิดที่ชนะการประกวดจะนำไปสู่การแข่งขันในระยะต่อไปเพื่อเฟ้นหาทีมวิจัยทำการศึกษาข้อมูลตอบโจทย์การพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต