TEAMG ขายไฟโซลาร์รูฟท็อป 0.6 MW นาน 10 ปี

HoonSmart.com>>”ทีม คอนซัลติ้ง”บุกธุรกิจขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  บริษัทย่อยลงทุน เซ็นสัญญาขายไฟบนหลังคาโรงงานของบริษัท สยามควอลิตี้ สตีล 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า บริษัทย่อย คือ เอทีที คอนซัลแตนท์ (ATT) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์รูฟท็อป) กับบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล โดย ATT จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องบนหลังคาโรงงานของบริษัท สยามควอลิตี้ สตีล ที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 0.6 เมกะวัตต์(MW) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล มีระยะเวลา  10 ปี

ปัจจุบันทีม คอนซัลติ้งฯดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม