“เคจีไอ-ฟินันเซียฯ” เตือนลงทุน DW อิง KTC ระวังใกล้หมดอายุ

2 โบรกฯ เตือนนักลงทุนระมัดระวังลงทุนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) อ้างอิงหุ้น KTC ชี้ KTC13P1807A อายุคงเหลือ 9 วัน ด้าน KTC24P1807A เหลือ 14 วัน

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) หรือ KGI ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) บนหลักทรัพย์อ้างอิงของ บริษัท บัตรกรุงไทย (KTC) แจ้งเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTC13P1807A มีอายุคงเหลือ 9 วัน และมีราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นอ้างอิงมาก (Deep-Out-of-Money) ขอให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนและศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุนเสมอที่ www.thaiwarrant.com

ด้านบล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ออกเสนอขาย DW บนหลักทรัพย์อ้างอิงของ KTC แจ้งเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTC24P1807A มีอายุคงเหลือ 14 วัน และมีราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นอ้างอิงมาก (Deep-Out-of-Money) ขอให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนและศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุนเสมอที่ www.dwarrant24.com