ปตท.เคาะวัน XB 4 ม.ค.64 ผู้ถือหุ้นซื้อ OR สูตร 95 ต่อ 1

HoonSmart.com>>บอร์ดปตท.เคาะวัน XB  4  ม.ค.64 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับจัดสรรหุ้นไอพีโอของ OR สูตร  95  ต่อ 1 และอนุมัติปิด 3 บริษัทย่อยทำธุรกิจเกี่ยวกับถ่านหินในต่างประเทศ ไฟเขียวงบลงทุน 5 ปี วงเงินรวม 179,072 ล้านบาท งบในอนาคตอีก 331,524 ล้านบาท มองหาธุรกิจใหม่ ปักธงผู้นำด้านพลังงานสะอาด เป้าอีก 10 ปีข้างหน้ามีกําลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8,000 เมกะวัตต์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.(PTT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) มีมติให้กำหนด XB ( วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์อื่น ๆ ) วันที่ 4 ม.ค. 2564 และ  วันที่ 5 ม.ค. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ( Record Date ) ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 300 ล้านหุ้น ภายใต้สูตรการคำนวณเบื้องต้น จะอยู่ประมาณ หุ้น PTT 95 หุ้นต่อ 1 หุ้น OR

บอร์ดยังมีมติอนุมัติให้ปิดบริษัทย่อย 3 บริษัท ในธุรกิจถ่านหิน ภายใต้กลุ่ม Sakari Resource Limited (SAR) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง 2 บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อลงทุนในธุรกิจถ่านหินและบริษัทจดทะเบียนในอินโดนีเซีย เพื่อถือใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือ ปัจจุบันทั้ง 3 บริษัทไม่ได้ดำเนินการแล้ว คาดว่าจะปิดแล้วเสร็จภายในปี 2564

นอกจากนี้บอร์ดมีมติอนุมัติงบการลงทุน 5 ปี (2564-2568) ของบริษัท ปตท. และบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด 100% วงเงินรวม 179,072 ล้านบาท โดยในปี 2564
ใช้มากที่สุด 76,399 ล้านบาท ส่วนใหญ่จำนวน 56,885 ล้านบาทเป็นการลงทุนในบริษัทที่ปตท.ถือหุ้นทั้งหมด ปตท.ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก ได้แก่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ปตท.ยังเตรียมงบลงทุนในอนาคตในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจำนวน 331,524 ล้านบาท เพื่อการเติบโต และเสริมสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม เช่น การขยายการลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจก๊าซธรรมชาติสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Gas-to-Power) ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของวิถีชีวิตแบบใหม่และนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่(New Ecosystem Business Model) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางของโลก อาทิ ห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า การมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Life science (ธุรกิจยา ธุรกิจ Nutrition ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์)

นอกจากนี้ยังมีงบการลงทุนในอนาคตที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด เพื่อให้กลุ่มปตท.บรรลุเป้าหมายกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 8,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 ตามแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน