บ้านปูเน็กซ์ COD โรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 7 MW เป้า 5 ปี 5,300 MW

HoonSmart.com>>บ้านปูเน็กซ์ บริษัทลูกกลุ่มบ้านปู COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 7 เมกะวัตต์ มองโอกาสลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป้าหมายกำลังผลิต 5,300 เมกะวัตต์อีก 5 ปีข้างหน้า 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม)  ยาบูกิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท BRE Singapore Pte Ltd (“BRES”) บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปูเน็กซ์ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่ 16 ธ.ค.นี้

โรงไฟฟ้าดังกล่าว  ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ กำลังการผลิตรวม 7 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี ราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 1,700 ครัวเรือน และได้รับการตั้งชื่อเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sawadee Yabuki Hatsudensho

ขณะนี้ Banpu Next มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ กำลังการผลิตตามสัดส่วนที่ลงทุนรวม 240.0 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ตามสัดส่วนที่ลงทุน 87.89 เมกะวัตต์

บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

ทั้งนี้ บ้านปูเน็กซ์  เป็นบริษัท ที่  BPP และ  BANPU  ร่วมถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน 50 : 50 ของทุนจดทะเบียน