บลจ.บัวหลวง เปิดกองหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ ลงทุนเกาะเทรนด์ Millennials

บลจ.บัวหลวง จับกระแสอนาคต เปิดตัวกองทุนบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) ลงทุนหุ้นเติบโตจากผู้บริโภคยุคใหม่ กลุ่ม Millennials เน้นความสะดวก สบาย และสนุก มองหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง กล่าวว่า บลจ.บัวหลวง อยู่ระหว่างเปิดขายกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือ B-FUTURE ซึ่งเน้นลงทุนหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโต และอยู่ในธุรกิจที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในกลุ่ม Millennials (เกิดในช่วงปี 2525-2540) เพราะจะเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในอีก 15-20 ปีข้างหน้า และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมากที่สุด

“กองทุน B-FUTURE สามารถลงทุนหุ้น หรือ ETF ได้ทั่วโลก โดยไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่จะมองหาธุรกิจที่สามารถปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาพัฒนาและปรับใช้ให้ธุรกิจมีความล้ำสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่เน้นความสะดวก สบาย และสนุก มองหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่า ธุรกิจที่รู้จักปรับตัวได้จะเป็นธุรกิจที่อยู่รอด และสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต” นายพีรพงศ์ กล่าว

นายพีรพงศ์ กล่าวอีกว่า ตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ คือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า ทั้ง “กิน เที่ยว ช้อป” และกลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับกระแสการใส่ใจด้านสุขภาพ เช่น เทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) ) กระตุ้นให้ใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้น และคนรุ่นใหม่จะมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้รถยนต์พลังงานสะอาด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) เป็นกระแสที่เริ่มได้รับความนิยมและมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่อง

“บลจ.บัวหลวง เชื่อในธุรกิจเหล่านี้ จะเห็นได้จากธีมการลงทุนของบริษัทในปีนี้ คือ ตลอดสายซัพพลายเชน ตามเทรนด์อี-คอมเมิร์ซและยานยนต์ไฟฟ้า และเชื่อมั่นว่า กลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต วิถีชีวิตกำลังเปลี่ยนไปสู่ความสะดวก สบาย และสนุกมากขึ้น” นายพีรพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน B-FUTURE เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 – 24 ก .ค. 2561 เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท