“สันติ เชาวนันทกุล” ตัดขาย WAVE กว่า 1.03% เหลือ 4.96%

HoonSmart.com>> “สันติ เชาวนันทกุล” ตัดขายหุ้น “เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์” สัดส่วน 1.03% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.96%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สันติ เชาวนันทกุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.0346% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9618% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น WAVE ปิดตลาด 4 ธ.ค.2563 ที่ราคา 0.65 บาท +0.04 บาท หรือ +6.56% มูลค่าการซื้อขาย 7.89 ล้านบาท