ตลาดฯ รับวอร์แรนต์ MBK-W1 เริ่มซื้อขาย 9 ธ.ค.63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ MBK-W1 เริ่มซื้อขายในตลาด 9 ธ.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค (MBK) ชื่อย่อหลักทรัพย์ MBK-W1 จำนวน 67,792,116 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายวันที่ 9 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ MBK-W1 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิตามตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอายุของวอร์แรนต์ 2 ปี 11 เดือน 24 วัน อัตราการใช้สิทธิ 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาท กำหนดใช้สิทธิครั้งแรก 15 ม.ค. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 15 พ.ย. 2566

ด้านหุ้น MBK ปิดตลาด 4 ธ.ค.2563 ที่ราคา 13.40 บาท -0.30 บาท หรือ -2.19% มูลค่าการซื้อขาย 33.79 ล้านบาท