เงินเฟ้อพ.ย. หดตัว -0.41% ดัชนีอาหาร-เครื่องดื่มลดลง

HoonSmart.com>>กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย.หดตัวน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ และเทียบเดือนต.ค. -0.04% จากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อยู่ที่ 106.32 หดตัว 0.23% รวม 11 เดือนเงินเฟ้อหดตัวเฉลี่ย -0.90% คาดทั้งปี 2563 หดตัว -0.87%

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ย.2563 อยู่ที่ 102.19 หดตัว -0.41% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -0.45% และหดตัว -0.04% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.2563 ขณะที่ CPI ช่วง 11 เดือนปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) เฉลี่ยหดตัว -0.90%

ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ 102.95 ขยายตัว 0.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัว 0.01% จากเดือน ต.ค.2563 ส่วน 11 เดือนปีนี้ เฉลี่ยยังเป็นบวก 0.29%

ขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อยู่ที่ 106.32 ขยายตัว 1.70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หดตัว -0.23% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.2563 ส่วนดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ที่ 99.87 หดตัว -1.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัว 0.07% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.2563

สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือนธ.ค. คาดว่า จะหดตัวน้อยลง โดยคาดว่าทั้งปี 2563 หดตัว -0.87%