“นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย” ซื้อหุ้น WAVE สัดส่วน 12.73%

HoonSmart.com>> “นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย” เข้าถือหุ้น “เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์” สัดส่วน 12.73% หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย น.ส.นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย ได้มาหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2563 จำนวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 12.7346% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น

ทั้งนี้ น.ส.นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย ระบุว่าได้หุ้นมาจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

อ่านข่าว

WAVE เพิ่มทุนพ่วงวอร์แรนต์ขาย RO 1:1.5 ราคา 0.70 บาทลุยพลังงาน