สนับสนุนทางการเงิน

สำมิตร สกุลวิระ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ถ่ายภาพร่วมกับสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) ภายหลังพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน โครงการโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จำนวน 329 ล้านบาท ระหว่าง บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด ซึ่ง BIZ ถือหุ้นในสัดส่วน 65% โดยมีสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน ร่วมเป็นสักขีพยาน