อควาฯ เปิดขายหุ้นกู้ 4,8 ธ.ค. ดอกเบี้ย 5.75% อายุ 2 ปี

HoonSmart.com>>บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA ) เสนอขายหุ้นกู้ 600 ล้านบาท เปิดจองซื้อวันที่ 4 และ 8 ธ.ค. 2563 อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BBB- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง

AQUA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านสื่อนอกบ้าน ให้บริการป้ายโฆษณาที่เป็นป้ายนิ่ง และป้าย LED กระจายอยู่ทั่วพื้นที่สำคัญในกรุงเทพฯและปริมณฑล

นอกจากนี้บริษัทยังเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน อสังหารัมทรัพย์ และแพคเกจจิ้ง ด้วย ส่งผลให้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเฉลี่ยสูงกว่า 1,000 ล้านบาท มีการเติบโตอย่างมั่นคง

รับชมวิดีโอที่