‘แอล เอช ฟันด์’ มั่นใจศก.โตดีแนะกระจายลงทุนหุ้นทั่วโลก

‘แอล เอช ฟันด์’ แนะกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชูศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีผ่านกองทุนหลักที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ก.ค.2561

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (แอล เอช ฟันด์) มองว่า แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังดีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากตัวเลขดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจโลกล่าสุดสะท้อนถึงภาพรวมการเติบโตที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 2561-2562 จากการคาดการณ์ของ IMF นั้น GDP โลกปี 2561-2562 จะเติบโตที่ 3.9% YoY จากการเติบโตทางสหรัฐและยุโรป ซึ่งในไตรมาส 2/2561 ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่าในไตรมาสแรกที่ระดับ 3.7% QoQ รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งขึ้นจากการแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยฯ ขาขึ้น และตัวเลขเงินเฟ้อเติบโตที่แข็งแกร่ง ทำให้ปริมาณเงินไหลออกจาก กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลับไปสู่หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น US Stock และ US Dollar นอกจากนี้ Global PMI ในเดือนพฤษภาคม ล่าสุดอยู่ที่ 53.1 จุด โดยระดับที่สูงกว่า 50 จุด แสดงถึงเศรษฐกิจโลกยังมีการเติบโตที่ดีอยู่

กรรมการผู้จัดการ แอล เอช ฟันด์ กล่าวว่า จากปัจจัยดังกล่าวจึงมองเป็นโอกาสดีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลก จึงเปิดตัวกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ หรือ LH GLOBAL EQUITY FUND มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันี้ถึง 24 ก.ค.2561 โดยเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่จะเข้าลงทุนใน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กำหนดเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปขั้นต่ำ 5,000 บาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง สำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล โดยกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนหลักบริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้ กลยุทธ์ แบบ Bottom-up Approach ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายบริษัท โดยไม่จำกัดประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงมีการลงทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) โดยมีผู้จัดการกองทุนที่ได้รางวัลCitywire ในระดับ AAA เป็นผู้บริหารกองทุน ซึ่งในปัจจุบันกองทุนได้ให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่ไปยังกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและกลุ่มสาธารณูปโภค เป็นต้น