IND โรดโชว์ห้องค้าประเดิมบล.ฟินันเซีย ไซรัส

ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ, นันท์นภัส คงรอด (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) พร้อมด้วย เสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมี สมภพ กีระสุนทรพงษ์ (คนกลาง) กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ กัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 และ อุทัยวรรณ บุญย้อยหยัด (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส อาคาร อัลมา ลิงค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้