“คอม-ลิ้งค์” ขายบิ๊กล็อตหุ้นบางกอกโพสต์เกลี้ยง 8.4%

HoonSmart.com>> “คอม-ลิ้งค์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ “บางกอกโพสต์” (POST) ขายบิ๊กล็อตหุ้นเกลี้ยง 8.4%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท บางกอก โพสต์ (POST) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ทั้งหมดจำนวน 42 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 8.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้ไม่เหลือถือหุ้นอีก

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น POST ณ วันปิดสมุดทะเบียน 11 มี.ค.2563

1.นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้น 121.09 ล้านหุ้น หรือ 24.22%
2.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 43.46 ล้านหุ้น หรือ 8.69%
3.นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์ ถือหุ้น 42.01 ล้านหุ้น หรือ 8.40%
4.บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ถือหุ้น 42.00 ล้านหุ้น หรือ 8.40%
5.นายวรชัย พิจารณ์จิตร ถือหุ้น 36.35 ล้านหุ้น หรือ 7.27%

ด้านหุ้น POST ณ เวลา 10.14 น. อยู่ที่ 1.26 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง