UPA แจง “เสี่ยยักษ์” ซื้อบิ๊กล็อต 12.83% ถือหุ้นอันดับ 2 ไม่เข้าเกณฑ์เทนเดอร์

HoonSmart.com>> “ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชีย” แจงกรณีเสี่ยยักษ์ “วิชัย วชิรพงศ์” เข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อต 12.83% ถือหุ้นใหญ่อันดับสองไม่เข้าเกณฑ์เทนเดอร์ ปัจจุบันยังไม่มีผลต่ออำนาจควบคุม-จัดการ

บริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot เพิ่มเติม ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลังการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับก่อนการเปลี่ยนแลง ณ วันที่ 9 พ.ย.2563 อันดับหนึ่ง UOB KAY HIAN PRIVATE ถือหุ้น 25.4530% เท่าเดิม อันดับสองนายวิชัย วชิรพงศ์ ถือหุ้น 12.8327% จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น

อันดับสามน.ส.แคทรียา บีเวอร์ ถือหุ้น 1.8097% จากเดิมถือ 16.6424% และอันดับสี่ ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 59.9046% เท่าเดิม

ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวยังไม่มีผลต่อการบริหารจัดการและไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการแต่อย่างใด

ด้านน.ส.แคทรียา บีเวอร์ รายงานจำหน่ายหุ้น UPA เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2563 คิดเป็น 12.8327% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 1.8097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ่านข่าว

‘เสี่ยยักษ์’ โผล่ซื้อบิ๊กล็อต UPA 12.8% ‘แคทรียา ‘ทิ้ง โกย 208 ลบ.