JR พร้อมซื้อขายหุ้นใน SET 30 พ.ย. ผลงาน 9 เดือนปีนี้กำไร 64 ลบ.พุ่งขึ้น 56%

JR พร้อมซื้อขายหุ้นใน SET 30 พ.ย. ผลงาน 9 เดือนปีนี้กำไร 64 ลบ.พุ่งขึ้น 56%

HoonSmart.com>>”เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้” เข้าซื้อขายในกลุ่มเทคโนโลยี  ราคา IPO หุ้นละ 5.50 บาท ผลงานไตรมาส 3 ปีนี้ กำไรสุทธิ 33.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  129.66% รวม 9 เดือน กำไรทั้งสิ้น 63.69 ล้านบาท โต  56.25%  มีรายได้จากการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าลงดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง 

ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้หุ้นของ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ (JR)เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย( SET)กลุ่มเทคโนโลยีและหมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 30 พ.ย. 2563

บริษัทมีหุ้นชำระแล้ว 380 ล้านบาท จำนวน 760 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขาย IPO 200 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 60.75 ล้านบาท เทียบกับกำไร 82.93 ล้านบาทในปี 2561

ส่วนในไตรมาส 3/ 2563 มีกำไรสุทธิ 33.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.06 ล้านบาท คิดเป็น 129.66% จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไร 14.70 ล้านบาท และรวม 9 เดือนมีกำไรทั้งสิ้น 63.69 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 22.93 ล้านบาท คิดเป็น 56.25% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 40.76 ล้านบาท ทั้งนี้ 9 เดือนปีนี้มีอัตรากำไรสุทธิ 6.85% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 928.59 ล้านบาท มาจากการขายอุปกรณ์ จำนวน 173.44 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนจำนวน 305.47 ล้านบาท คิดเป็น 43.22% เนื่องจากรายได้จากการขายอุปรณ์ จะขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าและความต้องการของลูกค้า ณ ช่วงนั้น ขณะที่มีรายได้จากธุรกิจบริการ จำนวน 755.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 330.61 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้ของโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าลงดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และมีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 792.38 ล้านบท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 14.67%  ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจบริการ คิดเป็นสัดส่วน 81.32% ต่อรายได้จากการขายและบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และจำหน่ายอุปกรณ์รวมถึงบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
อ่านข่าว

โบรกฯ เคาะเป้าหุ้นน้องใหม่ JR ราคาเหมาะสม 7.40-8.80 บาท/หุ้น