APM ควงนักวิเคราะห์เยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง RT

ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และทีมงานพร้อมนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KTBST) และบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่มาบกะเบา-จิระ จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) โดยมี ชวลิต ถนอมถิ่น (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสุรศักดิ์ สีเขียว (หลังสุด) กรรมการผู้จัดการ และทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้