ตลาดฯ ดับร้อน PRINC แคช บาลานซ์ 25 พ.ย.-15 ธ.ค.นี้ ปัดข่าวซื้อ BH

ตลาดฯ ดับร้อน PRINC แคช บาลานซ์ 25 พ.ย.-15 ธ.ค.นี้ ปัดข่าวซื้อ BH

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งแคช บาลานซ์ หุ้น PRINC ตั้งแต่ 25 พ.ย.-15 ธ.ค.63 ด้านบริษัทฯ ปฏิเสธข่าวเข้าซื้อหุ้น BH จาก BDMS

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้หุ้นบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 Cash Balance สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-15 ธ.ค.2563

หุ้น PRINC ซื้อขายคึกคัก ปิดตลาดที่ 3.32 บาท +0.46 บาท หรือ 16.08% มูลค่าการซื้อขาย 198.79 ล้านบาท

ด้านบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล ชี้แจงจลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน

บริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

นอกจากนี้บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ รวมทั้ง บริษัทฯ ปฏิเสธข่าวลือว่าจะเข้าซื้อหุ้นของ BH จาก BDMS จำนวน 180,175,806 หุ้น คิดเป็น22.71% ของทุนฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการเข้าซื้อหุ้นของ BH จาก BDMS ตามข่าวแต่อย่างใด มีเพียงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ BH ในการขยายธุรกิจด้านการแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ร่วมกันตามแผนธุรกิจปกติเท่านั้น