กองทุนโรงไฟฟ้า BRRGIF ปันผล-ลดทุน ขึ้น XD 1 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> กองทุนโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลจากผลงานไตรมาส 3/63 และกำไรสะสม อัตรา 0.02681 บาท พร้อมจ่ายเงินลดทุน 0.16 บาทต่อหน่วย ขึ้น XD 1 ธ.ค.63 จ่ายเงิน 18 ธ.ค.นี้

พรชลิต พลอยกระจ่าง

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 11 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.02681 บาท และจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 6 หน่วยละ 0.16 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากหน่วยละ 9.00 บาท เหลือหน่วยละ 8.84 บาท หรือรวมการจ่ายเงินปันผลพร้อมเงินลดทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 0.18681 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลพร้อมเงินลดทุน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

สำหรับไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) BRRGIF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 46.30 ล้านบาท ลดลง 12.71% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 0.49% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ขณะที่รายได้จากการลงทุนสุทธิ 9 เดือนของปี 2563 อยู่ที่ 138.23 ล้านบาท ลดลง 16.24%