กบข.มองการลงทุนงานสัมมนา ‘ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน’

กบข.มองการลงทุนงานสัมมนา ‘ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน’

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Leadership in ESG Investing & Initiatives: บทบาท กบข. สู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุน ESG” ในงานสัมมนา ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่ง กบข. ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์สากลที่คำนึงถึงด้าน ESG งานดังกล่าวจัดโดย สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ณ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก