กนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ตามคาด

HoonSmart.com>> กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ต่อปี ตามตลาดคาด แนวโน้มคงดอกเบี้ยในระดับต่ำ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ต่อปี

ทั้งนี้ การคงอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตลาดคาด โดยกนง.มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

กนง.ประเมินว่า แม้เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นกว่าคาดแต่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าและยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูง กนง. จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในระยะถัดไป การประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์ รวมทั้งผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เกิดผลในวงกว้าง สำหรับมาตรการการคลังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงควรเร่งเบิกจ่ายและให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางอย่างตรงจุด ควบคู่กับการเร่งดำเนินนโยบายด้านอุปทานเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน มองกนง.คงดอกเบี้ยตามตลาดคาด โดยกนง.ระบุว่าเศรษฐกิจแม้ฟื้นตัวดีกว่าคาด แต่ยังเปราะบาง ตรงนี้มองคล้ายๆ โนมูระที่คาดยังไม่มีเสถียรภาพ และ Nomura ประเมิน GDP ในไตรมาส 4/2563 อาจติดลบเมื่อเทียบช่วงเดียวกันขอปีก่อน มากกว่าไตรมาส 3

ส่วนเงินเฟ้อติดลบน้อยลง หลังราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมาบ้าง ขณะที่สภาพคล่องในระบบสูง แต่การกระจายตัวไปภาคธุรกิจขนาดเล็กๆ โดยรวมยังไม่ดีเท่าที่ควร ยังพยายามจะผลักดันสภาพคล่องมากขึ้น

ด้านค่าเงินบาทแข็งค่า จึงจับตาเงินทุนเคลื่อนย้าย และพร้อมดูแลผ่านมาตรการเพิ่มเติม ประเด็นนี้ จะหนุนเงินบาทอ่อนระยะสั้น

“กลยุทธ์ สัญญาณ Dovish เล็กๆ และน่าจะเปิดโอกาสในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมได้ ทำให้ Nomura คาดดอกเบี้ยน่าจะมีโอกาสลดลงอีก 1-2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% น่าจะหนุนเงินบาทอ่อนค่าระยะสั้น บวกต่อ KCE, DELTA, CPF”บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุ