บลจ.ยูโอบีออกกองทุน UCI ลงทุนหุ้นนวัตกรรมตลาดหุ้นจีน เปิดขาย 12-18 พ.ย.

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี เปิดตัวกองทุน “ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์” ลงทุนตลาดหุ้นจีนในบริษัทที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ผ่านการบริหารกองทุนโดยบริษัทจัดการลงทุน Ping An ผู้เชี่ยวชาญหุ้นจีนท้องถิ่น เปิดขาย IPO 12 – 18 พ.ย.นี้

รัชดา ตั้งหะรัฐ

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การลงทุนในตลาดหุ้นจีน (A-Shares) เป็นหนึ่งในความต้องการของนักลงทุนในระดับภูมิภาค กลุ่มธุรกิจจัดการกองทุนยูโอบี (UOBAM Group) มองเห็นโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจจีน บวกกับการปรับเปลี่ยนของการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจจีนยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีมุมมองการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนเชิงบวกในตลาดหุ้นจีน ซึ่งบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จึงร่วมคว้าโอกาสร่วมกับมุมมองในระดับภูมิภาค นำเสนอกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ (UCI) ลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศจีน (A-Shares) ได้แก่ Shanhai Stock Exchange (SSE) และ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ซึ่งเป็นกองทุนแรกของบลจ. ยูโอบี ที่ลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shares

“ความน่าสนใจของประเทศจีน คือ การเป็นประเทศแรกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่มีการควบคุมและฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็ว อีกทั้งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างโดดเด่น ซึ่งจากการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ที่ IMF คาดการณ์ว่าจีนจะเป็นเศรษฐกิจหลักของโลกเพียงแห่งเดียวที่ GDP เป็นบวกในปีนี้ และหากมองในมุมของการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม จีนถือเป็นประเทศมหาอำนาจที่สามารถยกระดับการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในอุตสาหกรรม และธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและทั่วโลกได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ของจีน หรือ Made in China 2025 ฉบับที่ 14 ที่ย้ำถึงการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มากกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่ง ควบคู่กับการขยายการค้ากับต่างชาติ”นางสาวรัชดา กล่าว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ (UCI) เป็นกองทุนประเภท feeder fund ที่ลงทุนผ่านกองทุน United China A-Shares Innovation Fund – Class A USD Acc (กองทุนหลัก) บริหารกองทุนโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยมีผู้บริหารกองทุนร่วมคือ Ping An Fund Management (Ping An FMC) บริษัทจัดการลงทุนสัญชาติจีนที่เติบโตเร็วที่สุด และเป็นบริษัทย่อยของ Ping An Insurance Group หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซึ่งความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างกลุ่มธุรกิจจัดการกองทุนยูโอบี และพันธมิตรอย่าง Ping An FMC นั้น เป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการบริหารกองทุน UCI เนื่องด้วยความเป็นผู้จัดการกองทุนท้องถิ่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการลงทุนเชิงลึกในบริษัทจีนได้อย่างทันเหตุการณ์และใกล้ชิด

กองทุน UCI มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ Active ผสานกับความเชี่ยวชาญผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ ทำให้สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น โดยกระจายการลงทุนหุ้นจีน A-Shares ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทระดับเล็ก กลาง ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ จะทำให้เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ในหลายมิติ กองทุน UCI ลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน (A-Shares) ที่มีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับประโยชน์หลักจากการใช้นวัตกรรมและเทรนด์การเติบโตอื่นๆ โดยครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) การแพทย์และดูแลสุขภาพ (Healthcare) รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Driving) การผลิตแบตเตอร์รี่ พลังงานทดแทน (Renewable energy) บริการสื่อและการสื่อสาร การผลิตวัสดุอุปกรณ์ ตลอดไปจนการทำโมเดลธุรกิจต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทางผู้จัดการกองทุนสามารถคัดเลือกบริษัทจากหลายธุรกิจที่เข้ากับธีมการลงทุนของกองทุน UCI โดยคำนึงถึงแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจของแต่ละบริษัทในระยะยาว

“ตลาดหุ้นจีน (A-Shares) มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมจำนวนมาก ประกอบกับตลาดหุ้นจีน (A-Shares) ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯอย่างจำกัด เนื่องจากรายได้ของบริษัทดังกล่าว กว่า 90% มาจากการบริโภคภายในประเทศจีน ยิ่งไปกว่านั้นจากการปรับน้ำหนักการลงทุนของ MSCI Indices’ China ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีน (A-Shares) ส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนของต่างชาติที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นจีนมากขึ้น ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีน (A-Shares) โดยรวม ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทย ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในระยะยาว บลจ. ยูโอบี เชื่อมั่นว่าด้วยการบริหารพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญของ Ping An FMC บริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของจีนนั้น กองทุน UCI จะเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่จะสร้างโอกาสทางการลงทุนที่แข็งแกร่งในระยะยาวให้กับนักลงทุนได้” นางสาวรัชดา กล่าว

ทั้งนี้ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ตลาดหุ้นจีน (A-Shares) เป็นหนึ่งในตลาดการลงทุนที่ยังคงอยู่ในสายตาของนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเป็นประเทศแรกและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เติบโตสูง โดย GDP ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 3) ของจีนกลับมาเติบโต 4.9% ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ โดยปัจจัยหนุนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน คือรัฐบาลจีนมุ่งเน้นที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจจีนยุคใหม่ (New Economy) ที่เน้นการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งส่งออกสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง และยกระดับการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้กลายเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของจีนยุคใหม่จึงเป็นการเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณ มาเน้นคุณภาพ และการยกระดับเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมนวัตกรรม โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทั้งในประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) และการยื่นจดสิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มจำนวนขึ้น การเกิดใหม่ของธุรกิจ Start up (Tech unicorns) การพัฒนา Semiconductors และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ e-commerce และ Social platforms