Spring Tower ได้รับรองอาคารอนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

HoonSmart.com>>Spring Tower ได้รับการรับรอง LEED Gold Certified จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา ขึ้นแท่นอาคารอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในย่านราชเทวี ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ที่พร้อมเติบโตในอนาคต

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการ บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ Spring Tower อาคารสำนักงานให้เช่าบริเวณสี่แยกราชเทวี เปิดเผยว่า สภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council :USGBC) ให้การรับรอง Spring Tower ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design ) ในระดับ Gold Certified ว่าเป็นอาคารที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในย่านราชเทวี ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน LEED ดังกล่าว ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดมาตรฐานหนึ่งในระดับสากล

ตามเกณฑ์มาตรฐาน LEED นั้น Spring Tower ได้รับคะแนนประเมินผลสูงถึง 73 จาก 80 คะแนน โดยตามเกณฑ์มาตรฐานที่อาคารเข้ารับการประเมิน LEED นั้นจะแบ่งออกเป็น 7 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ หมวดการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน, หมวดประสิทธิภาพการใช้น้ำ, หมวดพลังงานและชั้นบรรยากาศ, หมวดวัสดุและทรัพยากร,  หมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร, หมวดนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และหมวดการให้ความสำคัญกับปัจจัยท้องถิ่น

นางนลินี กล่าวว่า บริษัทได้วางเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นโครงการว่า อาคาร Spring Tower จะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ในระดับ Gold Certified จึงมีการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาได้มีการนำเสนอแนวคิดและมีการพัฒนาปรับแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมงานระบบ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุเพื่อมุ่งให้อาคารมีประสิทธิภาพที่ดีและสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ อาคาร Spring Tower มีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างจากอาคารอื่นๆในบริเวณเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม นางนลินี กล่าวว่า ขณะนี้ธุรกิจองค์กรต่างๆได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานภายในอาคารสำนักงานมากขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจหลายแห่งในต่างประเทศก็ตื่นตัวเรื่องนี้อย่างมาก การที่ Spring Tower ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ จะช่วยให้กลุ่มลูกค้านักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติเชื่อมั่นและมั่นใจว่า Spring Tower ได้ตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการรปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเจตนารมย์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ อาคาร Spring Tower ดำเนินโครงการโดย บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชเทวี บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ สูง 27 ชั้น มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่ม Multinational Company : MNC และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในไทย ปัจจุบันอาคารได้เปิดดำเนินการแล้ว และมีผู้เซ็นสัญญาเช่าและเข้าไปอยู่แล้วประมาณ 60% ของพื้นที่เช่า และก่อนหน้านี้ Spring Tower ได้รับรางวัล Asia Pacific Property Award ประจำปี 2018 – 2019 ด้านการออกแบบ ประเภท Office Architecture จากสถาบัน International Property Awards .