“ผาแดง” จ่ายชาวบ้าน 18.60 ลบ. คดีปนเปื้อน “แคดเมียม” แม่สอด

HoonSmart.com>> “ผาแดงอินดัสทรี” เตรียมจ่ายชดเชยถูกฟ้องกรณีปนเปื้อนโลหะแคดเมียม แม่สอด เป็นเงิน 18.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ด้านผลงานไตรมาส 3/63 พลิกกำไร 45 ล้านบาท

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี (PDI) เปิดเผยถึงข้อพิพาทกรณีการปนเปื้อนโลหะแคดเมียม ที่อำเภอแม่สอดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2563 มีมติให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2563 มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ จ่ายเงินชดเชยให้โจทก์จำนวน 18.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้อง โดยบริษัทฯ จะชำระเงินตามคำพิพากษาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ทั้งนี้ คดีความแพ่งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย กรณีการปนเปื้อนโลหะแคดเมียม ซึ่งชาวบ้านจำนวนหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ฟ้องร้องบริษัทฯ และบริษัท ตากไมนิ่ง

อย่างไรก็ตามการชำระเงินดังกล่าวได้ตั้งสำรองไว้แล้วและไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้บริหารได้ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมเป็นสำคัญตลอดมา

ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดไตรมาส 3/2563 มีกำไรสุทธิ 45.35 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 45.34 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.20 บาท ส่วนงวด 9 เดือนปี 2563 กำไรสุทธิ 98.38 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.44 บาท พลิกจากงวดปีก่อนขาดทุนสุทธิ 25.60 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.12 บาท