ตลาด mai รับ MORE-W2 เข้าเทรด 11 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ MORE-W2 จำนวนกว่า 543 ล้านหน่วย แจกฟรีผู้ถือหุ้น เริ่มซื้อขาย 11 พ.ย.63

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ MORE-W2 เริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai ในวันที่ 11 พ.ย.2563 จำนวน 543,354,319 หน่วย

MORE-W2 อายุ 2 ปี จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอัตราการจัดสรรเท่ากับ 12 หุ้นสามัญ ต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1
วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 21 ต.ค. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 ต.ค. 2565