ซินเน็คฯ มั่นใจ NCAP ส่งมอบกำไร ปันผลเพิ่มหลังเข้า SET หนุนโตกระโดด

HoonSmart.com>> “ซินเน็ค (ประเทศไทย)” รับผลบวก NCAP หุ้นลิสซิ่งมอเตอร์ไซด์เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ มั่นใจหนุนเติบโตก้าวกระโดด ปันผลได้เพิ่มบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรถือหุ้น 40%

สุธิดา มงคลสุธี

น.ส.สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) หรือ SYNEX ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล (NCAP) ถือหุ้น 40% เปิดเผยว่า ภายหลัง NCAP เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ มั่นใจว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งผลให้ NCAP มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดําเนินงาน ส่วนแบ่งกําไร รวมถึงราคาหุ้น และเงินปันผลที่ SYNEX จะได้รับจาก NCAP เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ NCAP ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ SYNEX ถือหุ้นอยู่ ประกอบธุรกิจหลักในการ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และมือสองยี่ห้อต่างๆ รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าอื่นๆ

SYNEX เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของ NCAP จึงได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมตั้งแต่ปี 2560 ในสัดส่วน 27.5% และเพิ่มเป็น 40% ในปี 2562 ปัจจุบัน NCAP มีสํานักงานอยู่ 24 สาขากระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจากความต้องการใช้ รถจักรยานยนต์ยังคงมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี จึงเป็นโอกาสสําหรับ NCAP ในการขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจ NCAP จึงได้ทําการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จํานวน 300 ล้านหุ้นให้กับ ประชาชนทั่วไป ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นจํานวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประมาณ 660 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสินเชื่อและระบบสนับสนุนการทํางาน รวมถึงการเพิ่มวงเงินเพื่อการหมุนเวียนในธุรกิจ

ก่อนการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปของ NCAP ในครั้งนี้ SYNEX ถือหุ้นใน NCAP จํานวน 240 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วน 40% อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ จํานวนหุ้นทั้งหมดของ NCAP เพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านหุ้น เป็น 900 ล้านหุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน NCAP ของ SYNEX ลดลงเหลือ 26.67% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ SYNEX แต่ยังคงมีสัดส่วนที่มากเพียงพอในการรับผลประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ ราคาหุ้นที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึง เงินปันผลที่จะได้รับในอนาคตอีกด้วย

อ่านข่าว

NCAP เทรดวันแรกเปิด 3.20 บาท เหนือจอง 45% แหล่งรวมนักธุรกิจ-รายใหญ่ถือหุ้น