ปศุสัตว์โชว์ หมู-ไก่ ไทยรุ่ง ตลาดตปท. อ้าแขนรับ

ปศุสัตว์โชว์ผลงาน หมู-ไก่ รุ่ง ตลาดต่างประเทศอ้าแขนรับ  ชูผลสำเร็จสร้างสมดุลปริมาณผลิต-บริโภค เกิดเสถียรภาพราคาช่วยเกษตรกร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผย ภาพรวมการผลิตและส่งออกสินค้าปศุสัตว์สำคัญ โดยเฉพาะหมูและไก่เนื้อ  ช่วงที่ผ่านมา ว่า ไทยเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในระดับโลกด้านมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรง ทำงานใกล้ชิดกับผู้ผลิตและเกษตรกร ทำให้สินค้าปศุสัตว์ไทย เป็นที่ต้องการในตลาดโลก สะท้อนจากความสามารถในการส่งออกหมูและเนื้อไก่สู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ช่วงมกราคม-ตุลาคม 2563 การส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์ของไทย ในส่วนของสุกรมีชีวิตปริมาณรวม 2,020,318 ตัว เพิ่มขึ้น 344.30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 13,674.08 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกสุกรขุน 1,914,386 ตัว และส่งออกสุกรพันธุ์ 105,932 ตัว ขณะที่การส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆ ก็มีการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยปริมาณรวม 43,128.92 ตัน มีมูลค่า 5,161.32 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ ในช่วง 10 เดือนของปี 2563 ไทยมีปริมาณการส่งออกรวม 769,665 ตัน มากกว่าช่วงเดียวของปีก่อนหน้า 0.67% คิดเป็นมูลค่ารวม 89,889 ล้านบาท แบ่งเป็นเนื้อไก่แปรรูป 58.50% ปริมาณ 450,282 ตัน มูลค่า 62,489 ล้านบาท และเนื้อไก่สด 41.50% ปริมาณ 319,383 ตัน มูลค่า 27,400 ล้านบาท โดยตลาดสำคัญของเนื้อไก่แปรรูป คือ ญี่ปุ่น อังกฤษ และอียู ขณะที่เนื้อไก่สดมีญี่ปุ่น จีน และอียู เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ

“ความสำเร็จในการนำสินค้าปศุสัตว์ไทยบุกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 นั้น     เกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และเกษตรกร ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การที่ไทยมีชื่อเสียงทั้งด้านการป้องกันโรคในคนและโรคในสัตว์ติดระดับโลก ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว