“ออสซี่ออยล์” เข้าตลาดหุ้นปี 65 ลุยขยาย 8,000 สถานีปั๊มลอยเพื่อการเกษตรทั่วปท.

HoonSmart.com>> “ออสซี่ออยล์” เตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2565 รองรับการขยายสถานีปั๊มลอยเพื่อการเกษตร 80,000 สถานีทั่วประเทศในปี 2568 ด้านผลงานคาดไตรมาสสุดท้ายโตสวนกระแส หนุนทปี 63 เติบโตเพิ่ม 30%

สมโชค เดชะ

นายสมโชค เดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออสซี่ออยล์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพลังงานเพื่อการเกษตร เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2565 โดยบริษัทจะนำเงินจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มาขยายการลงทุน ในส่วนของแฟรนไชส์ปั๊มลอยเพื่อการเกษตร คลังน้ำมันเกษตร และน้ำมันเพื่อการเกษตร ได้ตั้งเป้าที่จะขยายให้ได้ถึง 80,000 สถานีในปี 2568 ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับความต้องการน้ำมันเพื่อการเกษตรได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยเกษตรกรจะได้ใช้น้ำมันราคาถูกและลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้จากการลงทุนแฟรนไชสสถานีปั๊มลอยเพื่อการเกษตรและน้ำมันเพื่อการเกษตรได้ด้วย

ในปี 2563 บริษัทคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 30% โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของแฟรนไชส์สถานีปั๊มลอยเพื่อการเกษตร และการจำหน่ายน้ำมันเพื่อการเกษตร ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นสวนกระแสเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ำมันเพื่อการเกษตรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพของเกษตรกร ประกอบกับผลตอบแทนการลงทุนแฟรนไชส์อยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างสูง

“บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์สถานีปั๊มลอยเพื่อการเกษตรและน้ำมันเพื่อการเกษตร จากการออกบูธในงาน SMART SME EXPO 2020 เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ในงาน 50 แฟรนไชส์ ทำให้ขณะนี้บริษัทมียอดแฟนไชส์ 150 แห่งจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายในปี 2563 ไว้ 100 แห่ง ซึ่งจากกระแสตอบรับดังกล่าว ทำให้มั่นใจว่าตลาดน้ำมันเพื่อการเกษตรเป็นตลาดที่ยังมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง”นายสมโชค กล่าว