NOK เผยศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ ตั้ง “แกรนท์ ธอนตัน” ร่วมทำแผนส่งภายใน Q1/64

HoonSmart.com>> “สายการบินนกแอร์” เผยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ ตั้ง “แกรนท์ ธอนตัน” ทำแผนร่วมคณะทำงานอีก 5 ราย จัดทำแผนฟื้นฟูยื่นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในไตรมาส 1/64

บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯและมีคำสั่งต้้งผู้ทำแผนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด 2.ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร 3.นายปริญญา ไววัฒนา 4.นายไต้ ซอง อี 5.นายเกษมสันต์ วีระกุล 6.นายชวลิต อัตถศาสตร์

คณะผู้ทำแผนจะดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อนำส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 3 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/43 คือ ประมาณภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564

อนึ่ง เจ้าหนี้ของบริษัทฯ จะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้โดยการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ท แผนตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/26

บริษัท สายการบินนกแอร์ มีหนี้สิน 2.6 หมื่นล้านบาท มากกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ 2.3 หมื่นล้านบาท

ด้านหุ้น NOK ณ เวลา 14.56 น. อยู่ที่ 0.57 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 134,340 บาท

อ่านข่าว

NOK ยื่นศาลฯ ขอฟื้นฟูกิจการ แบกหนี้ 2.6 หมื่นลบ.สูงกว่าทรัพย์สิน