III กำไร 57 ลบ. Q3 พุ่ง 33% ปรับกลยุทธ์หนุนเติบโต

HoonSmart.com>> “ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” เปิดงบไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิ 57 ล้านบาท โต 33% หลังปรับกลยุทธ์สู้วิกฤตโควิด ลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพิ่มรายได้ บริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทิพย์ ดาลาล

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) ปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2563 กำไรสุทธิ 56.97 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0964 บาท เพิ่มขึ้น 33.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 42.77 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0704 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2563 กำไรสุทธิ 114.20 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.1893 บาท ลดลง 16.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 136.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.2244 บาท

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ เปิดเผยว่า ไตรมาส 3/2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 14.2 ล้านบาท หรือ 33.2% จากไตรมาส 3/2562และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 64.3% เป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและกำไรจากเงินลงทุน

ผลผลดำเนินงานที่โดเดเด่นในไตรมาส 3/2563 เป็นผลมาจากการปรับแผนกลยุทธ์ในการบริหารวิกฤตครั้งนี้ ด้วยความสามารถในการปรับตัวทั้งด้านการหารายได้ทดแทนและการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการลงทุนในธุรกิจทีเกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี

ส่วนงวด 9 เดือนแรกกำไรสุทธิลดลง เป็นผลจากรายได้จากการขายและให้บริการลดลง สาเหตุหลักจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้รายได้จากการขายระวางวินค้าการบินเป็นรูแบบรับรู้ในส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จากการเข้าร่วมทุนใน TLP-TH และผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้รายได้ลดลงกว่า 47.2% จากเดิม 2,063.7 ล้านบาทในงวด 9 เดือนปี 2562 เหลือ 1,089.9 ล้านบาท