“แคทรียา บีเวอร์” ผงาดถือ UPA กว่า 14.64% หลังซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

HoonSmart.com>> “แคทรียา บีเวอร์” เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน UPA เกินสิทธิกว่า 13.16% ผงาดถือหุ้น 14.64%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว แคทรียา บีเวอร์ รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 จำนวน 1,333.33 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 13.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 1,483.33 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 14.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น UPA ปิดตลาด 29 ต.ค.2563 ที่ราคา 0.18 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 676,690 บาท