“ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง” เผยโรดโชว์ 14 จังหวัดนักลงทุนตอบรับดี

HoonSmart.com>> “ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง” ผู้เชี่ยวชาญพิเศษงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เผยโรดโชว์ 14 จังหวัด นักลงทุนให้การตอบรับดี พร้อมให้ข้อมูลมาร์เก็ตติ้ง 9 โบรกเกอร์ ก่อนเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 300 ล้านหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์

ชวลิต ถนอมถิ่น

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า การนำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท (โรดโชว์) กับนักลงทุน 14 จังหวัด และเจ้าหน้าที่การตลาด 9 หลักทรัพย์ ได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ พร้อมมุ่งเน้นงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโต ได้แก่ การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร ระบบคอมพิวเตอร์ และการก่อสร้างโรงซ่อมและอาคารเก็บวัสดุแห่งใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า และคู่ค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท และช่วยพัฒนาให้บริษัทมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทคือ ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ตลาดทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการระดมเงินทุนของกิจการ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งเงินทุนเพียงแห่งเดียวแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสมดุลของโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมกับกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

“ RT มีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากกลุ่มผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมายาวนาน เป็นหนึ่งในผู้นำงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดี การเดินทางไปโรดโชว์จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลให้นักลงทุนได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อแนะนำข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน วิสัยทัศน์ผู้บริหาร และแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการโรดโชว์เป็นการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนใน 14 จังหวัด ทั่วประเทศไทย และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ 9 แห่งที่เข้าร่วมการจัดจำหน่าย” นายสมภพ กล่าว

เสกสรรค์ ธโนปจัย

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) เปิดเผยว่า การเดินสายโรดโชว์ของ RT เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนใน 14 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-12 ต.ค.2563 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก

พร้อมทั้งยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่การตลาด 9 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย),บล.โกลเบล็ก,บล.ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย),บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.ไอร่า บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และบล.ทรีนีตี้

“การโรดโชว์ที่ผ่านมานักลงทุน และเจ้าหน้าที่การตลาด แสดงความสนใจต่อโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทและฐานะการเงินเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนแกนนำการจำหน่ายได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตของบริษัทภายหลังการระดมทุน จากแผนขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างโอกาสการรับงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” นายเสกสรรค์ กล่าว

นอกจากนี้มีความสามารถในการแข่งขันสำหรับการประมูลงานและรับงานเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) อีกทั้งมีความสามารถทำกำไร ทั้งกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ โดยกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกปี 63 โต 137.32 ล้านบาท สูงกว่าทั้งปีของปี 62 ที่ทำไว้ 130.66 ล้านบาท โดยมีอัตรากำขั้นต้นระหว่างปี 2562 ถึงงวด 6 เดือนปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 17.74 – 22.78% และมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 5.52-9.47%

อ่านข่าว

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง RT ผู้นำรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวฯ โยธา-ธรณีเทคนิคเข้า SET